Serveis

SAT

Comptem amb el nostre Servei d'Assistència Tècnica com a suport a les possibles incidències en la maquinària dels establiments.

  • Els manteniments preventius eviten futures avaries gràcies a les revisions periòdiques de la maquinària.
  • Els manteniments correctius permeten solucionar les avaries derivades del funcionament continu quan el client dóna part al SAT.
  • El nostre SAT garanteix una solució per a qualsevol avaria segons el nivell d'urgència: reparació en l'establiment, reparació en el taller, maquinària de reemplaçament…

Contacti amb el SAT