Cultura Cafetera

La crema en el cafè espresso

tasses de cafè

Per valorar la qualitat d'un cafè espresso és necessari que intervinguin 3 sentits : la vista, l'olfacte i el gust. Aquests sentits intervenen amb l'ordre indicat ja que primer mirem el color, fem olor el perfum (aroma) i finalment ho bevem (gust). Analitzant el primer pas, un dels criteris més utilitzats per avaluar, a priori, si un cafè ha estat correctament preparat és el del seu aspecte, i dins del mateix el factor essencial és el de la crema que presenta. La crema es considera correcta quan és compacta, uniforme i de color avellana. Si el color és molt clar o molt fosc és que ha estat poc o molt extractat. Els factors que determinen que obtinguem una crema correcta en el cafè espresso són varis i tots tenen la seva part important en la consecució : des de la cafetera, fins al molinet passant per la qualitat del cafè utilitzat. Qualsevol d'aquests factors si està descompensat pot alterar la consecució de la crema, i és per això que, en cas que vostè ho requereixi, l'assessorament que l'Equip Comercial de Cafès Batalla li ofereix pot resultar d'ajuda en aquest moment. Una anotació, respecte a la importància de la qualitat del cafè en l'obtenció de la crema, és el referent a la presència de cafè robusta en la barreja, la qual ens permet obtenir una crema espessa, però al seu torn més fosca, la qual cosa implica un gust mes amarg i menor aroma. Amb el cafè arábica podem obtenir també una crema excel·lent, encara que no de les mateixes característiques que l'obtinguda amb el cafè robusta quant a color, amargor, etc.. Finalment, indicar que una temperatura excessiva o la pressió de l'aigua massa elevada, afectarà a la crema, a més resultarà un cafè aigualit i amb un gust molt amarg.